Revize, zkoušky a kontroly plynových zařízení

Provozovatel má povinnost provádět provozní revize dle §7 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb. vždy po zásahu do vyhrazeného zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize.

... probíhá rekonstrukce webu.
Opravář plynových zařízení

  • Provádím provozní revize (dle  §7 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.) a zkoušky (domovních i průmyslových) plynovodů (na zemní plyn) v materiálech ocel, měď, LPE (lineární polyethylen).
  • Provádím kontroly (dle  §3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.) a zkoušky (domovních i průmyslových) plynovodů (na zemní plyn) v materiálech ocel, měď, LPE (lineární polyethylen).
  • Provozní revize, kontroly a zkoušky všech plynových spotřebičů (do výkonu 50 kW).
  • Provozní revize, kontroly a zkoušky plynových kotelen (bez omezení výkonu).

Provozní revize PB (propan-butan) plynového zařízení, revize plynovodů

  • Provádím provozní revize (dle  §7 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.) a zkoušky (VTL, STL a NTL) plynovodů a spotřebičů.
  • Provádím kontroly (dle  §3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.) a zkoušky (VTL, STL a NTL) plynovodů a spotřebičů.

Výchozí revize plynového zařízení

Dodavatelská organizace je povinna zajistit odzkoušení zařízení, vyhotovení výchozích revizí a předání zpráv o revizích vyhrazených zařízení provozovateli. Revize jsou nedílnou součástí dodávky zařízení.

  • Provádím výchozí revize (dle  §6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.) a zkoušky (domovních i průmyslových) plynovodů v materiálech ocel, měď, LPE (lineární polyethylen).
  • Provádím výchozí  revize a zkoušky plynových kotelen (bez omezení výkonu).
  • Provádím výchozí revize a zkoušky všech (ostatních) plynových spotřebičů s výkonem do 50 kW.

Revize plynu Brno

Revize a prohlídky kotelen (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb.)

Provozovatel má povinost provádět provozní revize na plynovém zařízení kotelny podle ustanovení §7 vyhlášky č. 85/1978 Sb. vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize.
Provozovatel má povinost provádět kontrolu plynového zařízení kotelny podle ustanovení §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ. Kontrola zařízení se provádí jednou za rok, v případě, že technický stav zařízení nebo provozní podmínky nevyžadují častější kontrolu.
Provozovatel má povinost provádět odbornou prohlídku kotelny dle §16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. před uvedením kotelny do provozu, po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce), při změně paliva nebo vždy po jednom roce provozu.
Provozovatel má povinost provádět revize tlakového zařízení kotelny podle ustanovení §2 vyhlášky č. 18/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ. Revize tlakového zařízení se provádí jednou za rok.
Provádím revize a prohlídky nízkotlakých kotelen (I. II. a III. kategorie) bez omezení výkonu, školení topičů, školení obsluhy plynových a tlakových zařízení.