Osvědčení, oprávnění, certifikáty

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 2019

 

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení 2019

Osvědčení pro revize a montáže plynových zařízení

Osvědčení RZP Osvědčení RZP

osvědčení MZP osvědčení MZP

Oprávnění na plynové zařízení

oprávnění oprávnění

Oprávnění na tlakové zařízení

oprávněníoprávnění

Osvědčení pro revize tlakových zařízení

Osvědčení Osvědčení

Živnostenský list

živnostenský list