Revize a zkoušky plynových zařízení

Revize, zkoušky a kontroly plynových zařízení, revize plynovodů

Provádím provozní i výchozí revize (podle  §4) a zkoušky podle (§3) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb. plynových rozvodů (STL i NTL), domovních i průmyslových plynovodů v materiálech ocel, měď, LPE (lineární polyethylen). Revize, kontroly a zkoušky všech plynových spotřebičů (do výkonu 50 kW).

Provozní revize plynového zařízení, revize plynovodů

Provozovatel má povinost provádět provozní revize podle ustanovení podle (§7) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb. vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize.

Výchozí revize plynového zařízení

Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

Kontrola plynového zařízení

Provozovatel má povinost provádět kontrolu zařízení podle ustanovení (§3) vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb.  Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok, v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti nevyžadují častější kontrolu.

Revize a prohlídky kotelen (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 91/1993 Sb.)

Provádím revize a prohlídky nízkotlakých kotelen (I. II. a III. kategorie) bez omezení výkonu, školení topičů, školení obsluhy plynových a tlakových zařízení.

Revize kotelny

Provozovatel má povinost provádět provozní revize kotelny podle ustanovení vyhl. č. 85/1978 Sb. §7 vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize.

Prohlídka kotelny

Provozovatel má povinost provádět prohlídku kotelny dle vyhl. č. 91/93 Sb. § 16 před uvedením do provozu, po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce), při změně paliva nebo vždy po jednom roce provozu.